Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:· Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne przybliżające dzieciom świat literatury dziecięcej

· Szkoła Podstawowa nr 4, starsze dzieci uczestniczą w lekcjach, przygotowują się do podjęcia obowiązku szkolnego

· Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, gdzie rodzice mogą uzyskać specjalistyczną poradę i pomoc w kwestii dotyczącej prawidłowego rozwoju dziecka

· Muzeum im. St. Fischera, w którym dzieci cyklicznie biorą udział w lekcjach muzealnych rozwijających zainteresowanie historią i kulturą naszego regionu

· Muzeum Motyli „Arthropoda”

· Szkoła Muzyczna

· Miejski Dom Kultury

· „Osada VI Oraczy”

· Stacja Sanitarno-epidemiologiczna

· Kopalnia Soli w Bochni

· Przedszkola z terenu bocheńskiego

· Nadleśnictwo w Chrostowej, cykliczne spotkania z p. leśniczym

· Dom Opieki Społecznej

· Katolicki Teatr Edukacji „Oratorium”

· „Związek Emerytów i Rencistów Polskich”

· Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska

· Muzeum Ziemi Wiśnickiej

· Zamek w Nowym Wiśniczu

· Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu