1. Zarządzenie 26/21 Burmistrza Miasta Bochnia terminy rekrutacji przedszkola 2021
  2. UCHWALA Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 roku
  3. Uchwala Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 roku