MISJA 

 • Jesteśmy przedszkolem  otwartym  oczekiwania i potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.
 • Tworzymy klimat wychowawczy zapewniający wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków w wymiarze: społecznym, ekologicznym, kulturalnym i gospodarczym.
 • Stawiamy na przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku, promujące zdrowie, optymizm i działania proekologiczne.
 • Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 • Kształtujemy postawy moralne i społeczne.
 • Promujemy zdrowie psychiczne i fizyczne.
WIZJA
 • Zapewniamy miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki.
 • Rozbudzamy u dzieci poczucie przynależności do środowiska w którym wzrastają. 
 • Kształtujemy u naszych wychowanków właściwe normy postępowania ekologicznego.
 • Kształtujemy u naszych wychowanków zachowania prozdrowotne.
 • Wpajamy dzieciom wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.
 • Wspólnie z rodzicami wychowujemy dzieci zaciekawione otaczającym światem, odczuwające radość odkrywania, tworzenia, eksperymentowania i obserwowania środowiska naturalnego.
 • Pobudzamy inwencję twórczą dzieci poprzez samorealizację w ekspresji: słownej, muzycznej, plastycznej   i ruchowej.
 • Systematycznie ewaluujemy i doskonalimy jakość pracy naszej placówki.