W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne środki do nauki i zabawy. Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym.

W naszym przedszkolu dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości.
Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole podstawowej.
Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości.
Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form.
Otaczamy dzieci opieką logopedyczną i psychologiczną, pracujemy zgodnie z indywidualnymi programami terapeutycznymi opracowanymi dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualnymi programami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pracujemy w oparciu o:

  • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”  M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej
  • Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” J. Pytlarczyk
  • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
  • Plany wychowawcze zaproponowane przez nauczycielki i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola 
  • Programy własne opracowane przez naszych pedagogów: m.in. Program edukacji artystycznej „Dziecko i jego bliskie spotkania ze sztuką” realizowany w ramach innowacji pedagogicznej
  • Miesięczne plany pracy przygotowywane dla grup przez nauczycielki
  • Program profilaktyczny „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”
  • Przedsięwzięcie „Korczak w przedszkolu”
  • Program adaptacyjny „Będę szczęśliwym Przedszkolakiem”
  • Program zdrowotny „Jestem zdrowy – jem owoce i warzywa”

W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody i techniki pedagogiczne:

· Metodę Dobrego Startu, M. Bogdanowicz

· Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

· Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

· Metodę gimnastyki twórczej R. Labana

· Metodę aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

· Pedagogika Zabawy KLANZA

· Metodę Carla Orffa

· Metodę Kinezjologii Edukacyjnej Denisona

· Zabawy psychoedukacyjne

· Metodę Wspierania Rozwoju „Terapia bajką”

Zajęcia dodatkowe:

Na życzenie Rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:

· Rytmika – 1x w tygodniu, 30 minut zajęć w każdej grupie

· Przedstawienia teatralne – 1x w miesiącu na terenie Przedszkola

· Przedstawienia teatralne w Oratorium – 2 x w roku

· Język angielski – 2x w tygodniu 30 minut zajęć w grupach 12 osobowych

· Religia 2x tygodniowo po 30 minut w grupach starszych i 15 minut w grupach młodszych

Tradycją stały się już organizowane w naszym przedszkolu uroczystości i imprezy:

· Pasowanie na „Zucha – Malucha”

· Urodziny grupowe (z podziałem na pory roku)

· Andrzejki

· Spotkanie z Mikołajem

· Kiermasz bożonarodzeniowy

· Przedszkolna Wigilia

· Jasełka

· Dzień Babci i Dziadka

· Biesiada „Powróćmy jak za dawnych lat”

· Bal Karnawałowy

· Kiermasz wielkanocny

· Powitanie wiosny

· Spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty

· Dzień Dziecka

· Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego – pożegnanie starszaków

Akcje w których bierzemy udział:

Angażujemy się w akcje charytatywne i społeczne kształtując w ten sposób u naszych wychowanków postawy prospołeczne:

· „Góra grosza”

· Zbiórka zużytych baterii

· Akcja charytatywna  „I Ty zostań św. Mikołajem”

· Akcja charytatywna  „Zbieramy zakrętki dla Basi”

Osiągnięcia dzieci:

Dzieci otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia uczestnicząc w różnych przeglądach i konkursach. Wymieniamy tylko niektóre z nich:

· Konkursy recytatorskie

– „Wiersze patriotyczne”

– „Recytujemy wiersze polskich poetów”

· Konkurs kolęd i pastorałek

· Konkurs ekologiczny „Czyste powietrze wokół nas”

· Konkurs plastyczno-fotograficzny „Zostań kreatorem mody – zaprojektuj strój jesieni”

· Konkursy plastyczne

– „Jesienny bukiet”

– „Matka w oczach dziecka”