Kadra Pedagogiczna:

Kadrę pedagogiczną naszego Przedszkola, stanowią wykwalifikowane nauczycielki posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne, przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zatrudniamy również logopedę, psychologa i katechetę.