Godziny pracy poszczególnych grup.

Gr I (3-latki) 7.00 – 16.00

Gr II (4-latki) 7.00 – 15.30

Gr III (4-latki) 6.30 – 16.30

Gr IV (6-latki) 7.00 – 16.00

Gr V (5-latki) 7.00 – 16.00

Gr VI (5,6-latki) 7.00 – 16.00