Archive for the ‘Ogłoszenia’ Category

Grupa III, 4-latki biorą udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna nasza Polska cała.

Odpłatność za przedszkole – Luty 2019

Uprzejmie informujemy Rodziców, że odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w miesiącu styczniu pobierana będzie w dniu

12.02.2019 (WTOREK) w godzinach od 7.00 – 15.00

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłaty.

Odpłatność odbywa się za odliczoną kwotą.

Bocheński Dzień Króla Kazimierza

Z okazji XVII Bocheńskiego Dnia Króla Kazimierza Burmistrz Miasta Bochnia oraz Miejski Dom Kultury w Bochni ogłosili konkurs plastyczny na plakat, widokówkę, wizytówkę – reklamującą Bochnię.

Więcej szczegółów pod adresem: http://mdk.bochnia.pl/pl/bochenski-dzien-krola-kazimierza1.html

Odpłatność za przedszkole – Styczeń 2019

Uprzejmie informujemy Rodziców, że odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w miesiącu styczniu pobierana będzie w dniu

09.01.2019 (ŚRODA) w godzinach od 7.00 – 15.00

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłaty.

Odpłatność odbywa się za odliczoną kwotą.

Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni  otrzymało oczyszczacz powietrza.

W dniu 07.11.2018 r.  Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni  otrzymało oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Zakup oczyszczaczy jest elementem akcji społecznej mającej na celu uwrażliwienie na problemy jakości powietrza. „Oczyszczacze powietrza dla każdej zgłoszonej placówki, to nie tylko lepsze powietrze dla naszych dzieci, to również zwrócenie uwagi dorosłym, by zaczęli przykładać większą wagę do stosowanego w ich domach źródła ogrzewania”.

Więcej informacji o akcji Marszałka Województwa Małopolskiego CZYTAJ TUTAJ

Dyżur psychologa 07.12.2018

Dyżur Psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 07.12.2018 (PIĄTEK) godz. 12.30 – 14.00

Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli 2018/2019

Załącznik

do Zarządzenia nr 367/18

Burmistrza Miasta Bochnia

z dnia 29 października 2018 r.

Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej Adres

Terminy przerw

od

do

1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12 22.07.2019 r. 31.08.2019 r.
2. Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni ul. Legionów Polskich 8 01.07.2019 r. 11.08.2019 r.
3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni ul. Kącik 7 01.07.2019 r. 21.07.2019 r.
12.08.2019 r. 31.08.2019 r.
4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pl. gen. L. Okulickiego 2 12.08.2019 r. 31.08.2019r.
5. Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 10 01.07.2019 r. 21.07.2019 r.
12.08.2019 r. 31.08.2019 r.
6. Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni ul. Murowianka 28 22.07.2019 r. 31.08.2019 r.
7. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni ul. Biała 2 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
8. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Bochni ul. Oracka 6 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
9. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
10. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
11. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.

Godziny pracy psychologa i logopedy w roku szkolnym 2018/2019

Psycholog: poniedziałek 8.00 – 11.00

piątek: 11.00 – 14.00

Logopeda: środa 12.00 – 16.00

piątek: 9.00 – 11.00

UWAGA !

Z przyczyn od nas niezależnych, planowane na 11.06.2018r. zebranie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych nie odbędzie się.

O kolejnym terminie zebrania zostaną Państwo poinformowani.

 

 

 

Dyżur wakacyjny

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyżur wakacyjny

pełnić będą dwa przedszkola jednocześnie

Termin dyżuru Nazwa przedszkola Adres Telefon Liczba miejsc
od 01.07.2018  do 22.07.2018 Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Kącik 7 14 612-28-45 100
od 01.07.2018  do 22.07.2018 Miejskie Przedszkole nr 5 ul. Kolejowa 10 14 611-18-38 225
od 23.07.2018  do 12.08.2018 Miejskie Przedszkole nr 4 pl. gen. L. Okulickiego 2 14 612-47-44 141
od 23.07.2018  do 12.08.2018 Miejskie Przedszkole nr 2 ul. Legionów Polskich 8 14 611-78-94 115
od 13.08.2018  do 31.08.2018 Miejskie Przedszkole nr 6 ul. Murowianka 28 14 612-38-16 141
od 13.08.2018  do 31.08.2018 Miejskie Przedszkole nr 1 ul. Jakubowskiego 12 14 612-60-94 125

 

Przyjęcie na dyżur wakacyjny dokonuje się na podstawie:

  • wniosku* rodziców złożonego w terminie od 01 czerwca do 15 czerwca 2018 r. do dyrektora odpowiedniego przedszkola pełniącego dyżur;
  • wniesienia z góry opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka
    w przedszkolu wraz ze złożeniem wniosku w tym samym terminie (nie później niż do dnia 15.06.2018 r.).

*Wniosek należy pobrać:

  • tutaj —-> Wniosek o dyżur wakacyjny 2018r.

  • od nauczyciela lub intendentki przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza i przed złożeniem w przedszkolu dyżurującym potwierdzić u dyrektora obecnego przedszkola.

 

Bochnia, 25-05-2018 r.