Archive for the ‘Ogłoszenia’ Category

Nasza placówka w roku szkolnym 2019/2020

bierze udział w następujących projektach:

  1. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

  2. Międzynarodowy projekt „Piękna nasza Polska cała” (kontynuacja)

  3. Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”

Gr. V – Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych 21.05.19

Gr V – Przegląd Teatrzyków

DYŻUR WAKACYJNY

W dniach od 20 maja do 7 czerwca w bocheńskich przedszkolach odbywają się zapisy na dyżur wakacyjny.

W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny należy:

  • W dniach 05.2019 – 07.06.2019r. pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej „ KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W BOCHNI na dyżur letni”
  • Wypełnioną kartę należy złożyć w przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczać na wakacyjny dyżur w terminie do dnia 7 czerwca 2019r.

wniosek na dyzur MP6

Grupa III, 4-latki biorą udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna nasza Polska cała.

Odpłatność za przedszkole – Luty 2019

Uprzejmie informujemy Rodziców, że odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w miesiącu styczniu pobierana będzie w dniu

12.02.2019 (WTOREK) w godzinach od 7.00 – 15.00

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłaty.

Odpłatność odbywa się za odliczoną kwotą.

Bocheński Dzień Króla Kazimierza

Z okazji XVII Bocheńskiego Dnia Króla Kazimierza Burmistrz Miasta Bochnia oraz Miejski Dom Kultury w Bochni ogłosili konkurs plastyczny na plakat, widokówkę, wizytówkę – reklamującą Bochnię.

Więcej szczegółów pod adresem: http://mdk.bochnia.pl/pl/bochenski-dzien-krola-kazimierza1.html

Odpłatność za przedszkole – Styczeń 2019

Uprzejmie informujemy Rodziców, że odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w miesiącu styczniu pobierana będzie w dniu

09.01.2019 (ŚRODA) w godzinach od 7.00 – 15.00

Prosimy o przestrzeganie terminu wpłaty.

Odpłatność odbywa się za odliczoną kwotą.

Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni  otrzymało oczyszczacz powietrza.

W dniu 07.11.2018 r.  Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni  otrzymało oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Zakup oczyszczaczy jest elementem akcji społecznej mającej na celu uwrażliwienie na problemy jakości powietrza. „Oczyszczacze powietrza dla każdej zgłoszonej placówki, to nie tylko lepsze powietrze dla naszych dzieci, to również zwrócenie uwagi dorosłym, by zaczęli przykładać większą wagę do stosowanego w ich domach źródła ogrzewania”.

Więcej informacji o akcji Marszałka Województwa Małopolskiego CZYTAJ TUTAJ

Dyżur psychologa 07.12.2018

Dyżur Psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 07.12.2018 (PIĄTEK) godz. 12.30 – 14.00

Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli 2018/2019

Załącznik

do Zarządzenia nr 367/18

Burmistrza Miasta Bochnia

z dnia 29 października 2018 r.

Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej Adres

Terminy przerw

od

do

1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12 22.07.2019 r. 31.08.2019 r.
2. Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni ul. Legionów Polskich 8 01.07.2019 r. 11.08.2019 r.
3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni ul. Kącik 7 01.07.2019 r. 21.07.2019 r.
12.08.2019 r. 31.08.2019 r.
4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pl. gen. L. Okulickiego 2 12.08.2019 r. 31.08.2019r.
5. Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 10 01.07.2019 r. 21.07.2019 r.
12.08.2019 r. 31.08.2019 r.
6. Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni ul. Murowianka 28 22.07.2019 r. 31.08.2019 r.
7. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni ul. Biała 2 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
8. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Bochni ul. Oracka 6 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
9. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
10. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
11. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.