Archive for the ‘Aktualności’ Category

Nasza placówka w roku szkolnym 2019/2020

bierze udział w następujących projektach:

  1. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

  2. Międzynarodowy projekt „Piękna nasza Polska cała” (kontynuacja)

  3. Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni informuje, że w dniu 05 września 2019 (czwartek)
o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie Rodziców wszystkich oddziałów dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

Z uwagi na ważność omawianych bieżących zagadnień wynikających z całokształtu pracy w przedszkolu, uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

Z poważaniem :

Dyrektor przedszkola

Maria Rumak.

Drodzy Rodzice!

Zajęcia otwarte dla dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2019/2020 odbędą się 25.06.2019r. (wtorek)

od godziny 14.30 – 16.00.

Serdecznie zapraszamy

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych

na nowy rok szkolny 2019/ 2020

do Miejskiego Przedszkola  nr 6 w Bochni

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zobowiązani są w terminie do 8 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00, złożyć potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni.

POTWIERDZENIE WOLI

Grupa III, 4-latki biorą udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna nasza Polska cała.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

odbywać się będzie w terminie:

od 04.03.2018r. do 22.03.2018r

do godziny 1500 w kancelarii przedszkola

oraz sali nr 2.

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola 2019

oświadczenia rodziców 2019

Uprzejmie prosimy o wypełnienie

wniosków WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Przyjmowane są tylko KOMPLETY  DOKUMENTÓW.

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Uchwała Rady Miasta Bochnia w sprawie naboru do przedszkoli publicznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Bochnia w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019

Rodzice, którzy chcą by dziecko nadal uczęszczało do naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji o kontynuowania wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Bochni

w terminie od 21 lutego do 01 marca 2019r.

Deklaracje dostępne będą u wychowawców poszczególnych grup.

Istnieje też możliwość pobrania deklaracji poniżej:

Deklaracja o kontynuowaniu przedszkola 2019

Brak złożenia deklaracji w w/w terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Na podstawie liczby złożonych deklaracji, zostanie określona liczba dostępnych wolnych miejsc w przedszkolu, niezbędna do rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na nowy rok szkolny.

Wycieczka do leśniczówki w Chrostowej

Gr V —> Wycieczka do leśniczówki w Chrostowej

Już nie płaczę i nie krzyczę – Gr. II

Gr. II —>  Już nie płaczę i nie krzyczę

Wyjście do Muzeum im. S.Fischera

Gr V —> Wyjście do Muzeum im. S. Fischera