Archive for październik, 2020

Program innowacyjny – Gr. III i Gr. V

Od października 2020r grupa V oraz grupa III rozpoczęła program innowacyjny „Kodowanie na dywanie” celem programu jest między innymi :
-Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania.
– Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji.
– Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania.
– Ustalanie położenia przedmiotów.
– Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach, w zespołach
Zajęcia odbywają się co czwartek popołudniu .
Anna Śliwa

 

https://photos.app.goo.gl/FQqSki6TTTdFdnH8A

Odpłatność

  

   INFORMACJA

Uprzejmie informujemy  Rodziców, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, odpłatność  za  pobyt i żywienie dziecka

będzie realizowana tylko w formie bezgotówkowej.

Odpłatności można dokonywać przelewem na konto przedszkola, które zostało przesłane sms-em.

Nr konta : BANK PEKAO S.A.  55 1240 2294 1111 0010 7114 7564 

Odpłatność należy uregulować do 20-go danego miesiąca.

Prosimy o dokładne wypełnianie przelewów i terminowe wpłaty.

Odpłatność można dokonać  za pośrednictwem: Banku, Poczty Polskiej  lub punktu kasowego.

 

 

Szukaj
Archiwa