Archive for czerwiec, 2020

Dyżur wakacyjny 2020

Szanowni Rodzice

W związku z pracą przedszkola w okresie wakacyjnym tzn. od 1 lipca do 31 sierpnia 2020r., placówka będzie funkcjonowała zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez przedszkole, zgodnie z reżimem sanitarnym mają obowiązek:

  1. Zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni  (link) obowiązującymi w czasie pandemii Covid-19, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2020
  2. Zapoznać się z czynnikami ryzyka (link)
  3. Wypełnić deklarację i oświadczenia wraz ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku;

                         – Oświadczenie – pobierz

                         – Deklaracja – pobierz

  1. Deklaracje wraz z oświadczeniami (skan lub fotografia dokumentów )należy przesłać na adres e-mail przedszkola przedszkole@przedszkole6.bochnia.org lub dostarczyć osobiście do skrzynki na listy znajdującej się przy bramce wejściowej

                             w terminie   do 16 czerwca 2020r. do godz. 15.00.

po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

Proszę mieć na uwadze,   iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona (grupa może liczyć do 12 dzieci).

W przypadku, gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy Wytycznych GIS i MZ.

 

Dyrektor Przedszkola

Maria Rumak

 

Zarządzenie Burmistrza

 

 

Szukaj
Archiwa