Archive for maj, 2020

Dzień Dziecka

Drodzy Rodzice!!

Rada Rodziców przygotowała upominki dla dzieci z okazji            Dnia Dziecka i zaprasza po ich odbiór 🙂

Paczki można odbierać w godzinach 6.30 do 16.00

Serdecznie zapraszamy!

Powrót do przedszkola

 

 

Uwaga Rodzice!!!

 

W związku z planowanym w dniu 25.05.2020r. otwarciem przedszkola,

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez przedszkole, zgodnie z reżimem sanitarnym mają obowiązek:

  1. Zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni (link) obowiązującymi w czasie pandemii Covid-19, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2020 (link)

2. Zapoznać się z czynnikami ryzyka Covid-19 informacje(link).

3. Poinformować dyrektora przedszkola wysyłając wiadomość e-mail (skan lub fotografia deklaracji i oświadczenia) na adres przedszkola:

przedszkole@przedszkole6.bochnia.org

„Deklaracja” (załącznik nr 1)

„Oświadczenie rodzica” (załącznik nr 2)

  • Oryginał dokumentu należy oddać w dniu przyprowadzenia dziecka.

W przypadku  chęci przyprowadzenia dziecka od 25.05.2020r. dokumenty należy przysłać do środy 20.05.2020r. do godz. 15.00.

Przyjęcia po 25.05.2020r. należy uzgadniać indywidualnie z dyrektorem przedszkola z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

  1. Przygotować dziecko na powrót do przedszkola.

 

  • W pierwszej kolejności, z opieki w przedszkolu będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

  • Poszczególne grupy przedszkolne będą obejmowały dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb oraz deklarowanych godzin uczęszczania.

                  Nie będą to grupy obecnie funkcjonujące.

  • Do pracy z dziećmi w poszczególnych oddziałach będą przydzielone w miarę możliwości 2 nauczycielki. Dodatkowo do opieki nad dziećmi w danym oddziale – pomoc nauczyciela lub jedna woźna.
  • Placówka będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
  • Do przedszkola dziecko nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek.
  • Część nauczycieli nadal będzie prowadzić nauczanie zdalne.

 

                                                                     Maria Rumak

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w  Bochni

 

 

Zarządznie Dyrektora

 

 

 

PEFRON

Informacja (oryginał) —> KLIKNIJ

Gdzie złożyć wniosek —> KLIKNIJ

 

 

Szukaj
Archiwa