Archive for październik, 2018

Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli 2018/2019

Załącznik

do Zarządzenia nr 367/18

Burmistrza Miasta Bochnia

z dnia 29 października 2018 r.

Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej Adres

Terminy przerw

od

do

1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12 22.07.2019 r. 31.08.2019 r.
2. Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni ul. Legionów Polskich 8 01.07.2019 r. 11.08.2019 r.
3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni ul. Kącik 7 01.07.2019 r. 21.07.2019 r.
12.08.2019 r. 31.08.2019 r.
4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pl. gen. L. Okulickiego 2 12.08.2019 r. 31.08.2019r.
5. Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 10 01.07.2019 r. 21.07.2019 r.
12.08.2019 r. 31.08.2019 r.
6. Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni ul. Murowianka 28 22.07.2019 r. 31.08.2019 r.
7. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni ul. Biała 2 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
8. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Bochni ul. Oracka 6 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
9. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
10. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
11. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12 08.07.2019 r. 26.08.2019 r.
Szukaj
Archiwa