Archive for Listopad, 2013

Dzieci 5 i 6 -letnie wykonały pracę ekologiczną na konkurs ,,Drugie życie śmieci”. Zdjęcie pracy znajduje się  na stronie internetowej www.buliba.pl

Warunkiem wygrania konkursu jest uzyskanie jak największej ilości głosów. W związku z tym bardzo prosimy rodziców o oddanie głosu na naszą pracę.

W obecnym  roku szkolnym nadal kontynuujemy program  prowadzony w naszym przedszkolu -,,Zbieramy  zużyte baterie” we współudziale z Urzędem Miejskim w Bochni

Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do wspólnego zbierania  baterii.

Uczmy się chronić nasze środowisko!

Spotkanie z Psychologiem

Zapraszamy Rodziców dzieci 5 i 6 – letnich na spotkanie z Psychologiem, które odbędzie się w naszym przedszkolu dnia 28.11.2013r. /tj. czwartek/. Po spotkaniu Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z wynikami obserwacji wstępnej u wychowawców grup.

Nasza placówka  przedszkolna  po raz kolejny uczestniczy  w Programie Edukacji Antytytoniowej pod hasłem ,,CZYSTE  POWIETRZE   WOKÓŁ  NAS” pod patronatem   Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni. W programie  wzięły  udział wszystkie dzieci 6-letnie.

 

Cele Główne Programu:

1.         Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed   dymem  tytoniowym.

2.         Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,
gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

                Czas Trwania Programu

12. XI. 2013 – 18.XI.2013

                Realizatorzy  Programu:

  • Nauczyciele przedszkolni  /z grupy III i IV/

                Realizacja Programu:

Przeprowadzono zajęcia  z dziećmi w przedszkolnych oddziałach  wg zaproponowanych scenariuszy :

Zajęcia I –  wycieczka

-Zajęcia II –  co i dlaczego dymi?

-Zajęcia III –  jak się czuję, kiedy dymi papieros

-Zajęcia IV – co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

-Zajęcia V“- jak unikać dymu papierosowego

Anna Trepa

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Konkurs plastyczny „Biało-czarno-czarno-białe”

Wśród dzieci z naszego przedszkola, które brały udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Biało-czarno-czarno-białe” zorganizowanym przez MDK w Bochni wyróżnienie otrzymał Dominik B. /lat 6/ z grupy IV.

Serdecznie GRATULUJEMY! 

Anna Trepa

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.
Szukaj
Archiwa