Archive for marzec, 2012

„Spotkanie z Leśniczym”

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

23.03.2012r – „Spotkanie z Leśniczym”

„Pierwszy dzień Wiosny”

21.03.2012r – Pierwszy dzień Wiosny

Powitanie Wiosny

21.03.2012r. – Powitanie Wiosny Gr. IV

Zajęcia otwarte – Gr. I

„Zajęcia Otwarte” – Gr. I

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W dniach od 15.03.2012r. do 15.04.2012r. odbywać się będą zapisy dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni na rok szkolny 2012/2013.

· karty rekrutacyjne będzie można pobrać w sekretariacie przedszkola

· w pokoju Intendenta

· w oddziale nr 3

Wypełnione karty należy złożyć do 15.04.2012r. Po tym terminie złożone karty nie będą uwzględniane w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również muszą wypełnić karty rekrutacyjne na rok 2012/2013.

Informujemy, że zmieniają się kryteria i warunki przyjęć dzieci. Jednym z ważniejszych kryterium jest deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata wyliczona na tej podstawie będzie wnoszona co miesiąc bez możliwości zwrotu. Dzieci 5 i 6-letnie zgłoszone na realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie), będą kierowane do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

W przypadku większej liczby chętnych dzieci niż limit posiadanych miejsc w przedszkolu Komisja Rekrutacyjna stosuje szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola z zachowaniem poniższej kolejności:

1) dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu;

2) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz dzieci z rodzin zastępczych;

3) dzieci zgłoszone do przedszkola przy deklaracji rodzica, że dzienna minimalna liczba godzin wynosić będzie maksymalną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu. W sytuacji nie wyczerpania limitu przyjęć będą brane pod uwagę deklaracje rodzica zawarte w kartach rekrutacyjnych ze stopniowo zmniejszającą się liczbą zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

4) dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się dziennie,

5) dzieci, które uczęszczają do przedszkola;

6) dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do przedszkola;

7) dzieci z rodzin, w których znajduje się rodzeństwo z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością;

8) dziecko z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka;

9) dziecko zmieniające placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania;

10) dzieci rodziców, z których jedno pracuje lub uczy się.

Zabawa Karanwałowa

09.02.2012r. „Zabawa Karnawałowa” – Gr. III

Dzień Kobiet

08.03.2012r. – „Dzień Kobiet” w Gr IV

Zajęcia Otwarte Gr II

05.03.2012r. – Zajęcia Otwarte w Gr II „Misie”

Szukaj
Archiwa