Archive for luty, 2012

Zabawa Karnawałowa

09.02.2012r. „Zabawa karnawałowa” – Gr. II

Zimowe urodziny

Zimowe urodziny – Gr II

„Dzień Babci i Dziadka”

„Dzień Babci i Dziadka” – Gr II

„Dzień Babci i Dziadka”

„Dzień Babci i Dziadka” – Gr II

Zabawa Karnawałowa

09.02.2012r. „Zabawa Karnawałowa” – Gr. I

Fot. Joanna Zając

Zabawa Karnawałowa

09.02.2012r. „Zabawa Karnawałowa” – Gr. IV

Zabawa Karnawałowa

09.02.2012r. – „Zabawa Karnawałowa” Gr. V

Pieczenie pierników

Pieczenie pierników na Bal Karnawałowy – Gr. IV

Zimowe urodziny – Gr. IV

„Zimowe urodziny” – Gr. IV

Zimowe urodziny – Gr III

30.01.2012r. „Zimowe urodziny” – Gr. III

Szukaj
Archiwa