Archive for marzec, 2011

Powitanie wiosny w gr. II

Powitanie Wiosny w gr VI

Zabawa Karnawałowa – gr. VI

Karta rekrutacyjna na rok szkolny 2011/2012

Kartę rekrutacyjną na rok szkolny 2011/2012 można pobrać pod tym linkiem. Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć tutaj.

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2011/2012

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Bochni ogłasza

rekrutację dzieci do przedszkola na rok szkolny 2011/2012

W tym celu należy pobrać kartę rekrutacyjną dziecka w kancelarii lub w sali nr 2 i wypełnioną zwrócić w terminie do 15 kwietnia 2011r.

W rubrykach dotyczących miejsc pracy Rodziców należy potwierdzić aktualne zatrudnienie pieczątką zakładu pracy i podpisem osoby upoważnionej.

Wydawanie i przyjmowanie

kart rekrutacyjnych odbędzie się w terminie:

od 15 marca 2011r. do 15 kwietnia 2011r.

Po upłynięciu terminu wnioski nie będą przyjmowane- dotyczy także Rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

Listy dzieci zakwalifikowanych będą wywieszone do 10 maja 2011r.

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej należy składać w terminie 7 dni po wywieszeniu listy dzieci u dyrektora przedszkola.

Rodzice mają możliwość wpisania dziecka nieprzyjętego na listę rezerwową. Podania będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc w danej grupie wiekowej po 15 września 2011r.

Zabawa karnawałowa- Gr IV

Urodziny gr. IV (23.02.2011r)

Szukaj
Archiwa