DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ WYCHOWANIA DZIECI

 1. Okaż Twojemu dziecku trwałą, nieustającą miłość i opiekę – jest to tak ważne dla jego umysłowego i  duchowego zdrowia, jak pożywienie dla ciała.
 2. Bądź  hojny w poświęceniu dziecku swojego czasu i okazywania mu Twojego zrozumienia – zabawa, głośne czytanie liczy się o wiele więcej niż uporządkowane, funkcjonujące bez zakłóceń  gospodarstwo domowe.
 3. Umożliwiaj  Twojemu  dziecku zdobywanie nowych doświadczeń i już od pierwszych  dni  jego życia „zanurz”  je w mówionym języku  –  wzbogaca to jego duchowy rozwój.
 4. Zachęcaj dziecko do zabawy w każdej formie: w pojedynkę, z innymi dziećmi, do badania świata, eksperymentowania, budowania, twórczego tworzenia.
 5. Chwal częściej i głośniej wysiłki niż osiągnięcia.
 6. Powierzaj dziecku stale rosnącą odpowiedzialność – podobnie jak inne umiejętności trzeba ją stale trenować.
 7. Pamiętaj o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju – sposób, w jaki   traktujesz jedno i który jest dla niego zupełnie  w porządku, dla drugiego może być niewłaściwy.
 8. Pokazuj swoją dezaprobatę i niezadowolenie w taki sposób, który nie będzie oznaczał dla wieku, osobowości i rozumienia dziecka, zbyt wygórowanych wymagań.
 9. Nigdy nie używaj groźby pozbawienia dziecka miłości, albo że je komuś oddasz. Możesz odrzucać     i nie akceptować jego zachowania, ale nie pozwól nigdy, by zrodziło się w nim podejrzenie, że  możesz odrzucać jego osobę.
 10. Nie oczekuj od dziecka wdzięczności. Jego przyjście na świat to Twoja decyzja.

 

KATALOG  PRAW  I  OBOWIĄZKÓW  DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  NR 6 W BOCHNI

PRAWA:

 1. Ma prawo do miłości i ciepła.
 2. Ma prawo do radości.
 3. Ma prawo do wyrażania swoich uczuć.
 4. Ma prawo dzielić się z nauczycielem i innymi osobami, koleżankami swoimi przeżyciami, doznaniami, spostrzeżeniami i odczuciami.
 5. Ma prawo do akceptacji samego siebie.
 6. Ma prawo do fantazji i własnych światów.
 7. Ma prawo do samotności i spokoju gdy tego potrzebuje.
 8. Ma prawo korzystać z pomocy (wezwania rodziców ) w razie choroby, urazu, złego samopoczucia.
 9. Ma prawo do bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego ( do przytulania swojej domowej ulubionej zabawki ).
 10. Ma prawo przynosić swoje ulubione „przytulanki”.
 11. Ma prawo odmówić jedzenia nielubianych potraw.
 12. Ma prawo do picia wody mineralnej kiedy ma ochotę.
 13. Ma prawo do odpoczynku  3- 4 latek do leżakowania i snu jeśli jest zmęczone,      5-6 latek ma prawo do odpoczynku i relaksacji.
 14. Ma prawo do zdobywania wiedzy i umiejętności.
 15. Ma prawo przeprowadzać proste doświadczenia lub je obserwować.
 16. Ma prawo współdecydować o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu.
 17. Ma prawo w grupie „3-latków” nie brać udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę.
 18. Ma prawo uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, min.: religii, rytmice, języku angielskim, ćwiczeniach logopedycznych, zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych.
 19. Ma prawo do swobodnej zabawy zgodnej z własną inwencją
 20. Ma prawo wybierać zabawki i towarzyszy zabawy.
 21. Ma prawo do pobytu w przedszkolu, korzystania z szatni, sal zajęć, łazienki, ogrodu przedszkolnego pod opieką nauczyciela i innych pracowników przedszkola
 22. Ma prawo do codziennego wychodzenia do ogrodu przedszkolnego lub spaceru jeżeli pozwala na to pogoda
 23. Ma prawo do higieny osobistej (mycia rąk, zębów, czesania z użyciem własnych przyborów).
 24. Ma prawo do intymności.
 25. Ma prawo do odrębności wyznaniowej.

 

 

OBOWIĄZKI

 1. Dziecko powinno przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu)
 2. Dziecko powinno samodzielnie posługiwać się sztućcami
 3. Dziecko powinno samodzielnie umieć wycierać nos.
 4. Dziecko powinno samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne.
 5. Dziecko powinno próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy  osoby dorosłej -3-4 latki. 5-6 latki powinny umieć się ubrać , rozebrać oraz  próbować wiązać sznurowadła