Archive for the ‘Aktualności’ Category

Dyżur wakacyjny 2020

Szanowni Rodzice

W związku z pracą przedszkola w okresie wakacyjnym tzn. od 1 lipca do 31 sierpnia 2020r., placówka będzie funkcjonowała zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez przedszkole, zgodnie z reżimem sanitarnym mają obowiązek:

 1. Zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni  (link) obowiązującymi w czasie pandemii Covid-19, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2020
 2. Zapoznać się z czynnikami ryzyka (link)
 3. Wypełnić deklarację i oświadczenia wraz ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku;

                         – Oświadczenie – pobierz

                         – Deklaracja – pobierz

 1. Deklaracje wraz z oświadczeniami (skan lub fotografia dokumentów )należy przesłać na adres e-mail przedszkola przedszkole@przedszkole6.bochnia.org lub dostarczyć osobiście do skrzynki na listy znajdującej się przy bramce wejściowej

                             w terminie   do 16 czerwca 2020r. do godz. 15.00.

po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

Proszę mieć na uwadze,   iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona (grupa może liczyć do 12 dzieci).

W przypadku, gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy Wytycznych GIS i MZ.

 

Dyrektor Przedszkola

Maria Rumak

 

Zarządzenie Burmistrza

 

 

Dzień Dziecka

Drodzy Rodzice!!

Rada Rodziców przygotowała upominki dla dzieci z okazji            Dnia Dziecka i zaprasza po ich odbiór 🙂

Paczki można odbierać w godzinach 6.30 do 16.00

Serdecznie zapraszamy!

Powrót do przedszkola

 

 

Uwaga Rodzice!!!

 

W związku z planowanym w dniu 25.05.2020r. otwarciem przedszkola,

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez przedszkole, zgodnie z reżimem sanitarnym mają obowiązek:

 1. Zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni (link) obowiązującymi w czasie pandemii Covid-19, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2020 (link)

2. Zapoznać się z czynnikami ryzyka Covid-19 informacje(link).

3. Poinformować dyrektora przedszkola wysyłając wiadomość e-mail (skan lub fotografia deklaracji i oświadczenia) na adres przedszkola:

przedszkole@przedszkole6.bochnia.org

„Deklaracja” (załącznik nr 1)

„Oświadczenie rodzica” (załącznik nr 2)

 • Oryginał dokumentu należy oddać w dniu przyprowadzenia dziecka.

W przypadku  chęci przyprowadzenia dziecka od 25.05.2020r. dokumenty należy przysłać do środy 20.05.2020r. do godz. 15.00.

Przyjęcia po 25.05.2020r. należy uzgadniać indywidualnie z dyrektorem przedszkola z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Przygotować dziecko na powrót do przedszkola.

 

 • W pierwszej kolejności, z opieki w przedszkolu będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 • Poszczególne grupy przedszkolne będą obejmowały dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb oraz deklarowanych godzin uczęszczania.

                  Nie będą to grupy obecnie funkcjonujące.

 • Do pracy z dziećmi w poszczególnych oddziałach będą przydzielone w miarę możliwości 2 nauczycielki. Dodatkowo do opieki nad dziećmi w danym oddziale – pomoc nauczyciela lub jedna woźna.
 • Placówka będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 • Do przedszkola dziecko nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek.
 • Część nauczycieli nadal będzie prowadzić nauczanie zdalne.

 

                                                                     Maria Rumak

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w  Bochni

 

 

Zarządznie Dyrektora

 

 

 

PEFRON

Informacja (oryginał) —> KLIKNIJ

Gdzie złożyć wniosek —> KLIKNIJ

 

 

Informacja o ograniczeniu działalności

Rekrutacja uzupełniająca w MP4

Ogłoszenie -odpłatność

     INFORMACJA

Uprzejmie informujemy  Rodziców , że w związku z sytuacją epidemiologiczną , odpłatność  za  pobyt i żywienie dziecka w miesiącu kwietniu będzie realizowana  tylko w formie bezgotówkowej.

Odpłatności można dokonywać przelewem na konto przedszkola , które zostało przesłane sms-em w dniu 02.04.2020.

Nr konta : BANK PEKAO S.A.  55 1240 2294 1111 0010 7114 7564 .

Odpłatność należy uregulować do 20-go danego miesiąca.

Prosimy o dokładne wypełnianie przelewów i terminowe wpłaty.

Odpłatność można dokonać  za pośrednictwem : Banku , Poczty Polskiej  lub punktu kasowego.

 

 

Ogłoszenie o przedłużeniu ograniczenia zajęć

INFORMACJA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Informujemy, że Miejskie Przedszkole nr 6 w  Bochni z  powodu rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 ogranicza swoją działalność do dnia  26 kwietnia 2020r. Ograniczenie to polega na zawieszeniu zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych wobec dzieci.

Tel. Kontaktowy : 696 455 046

 

 

 

Szukaj