Odpłatność

  

   INFORMACJA

Uprzejmie informujemy  Rodziców, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, odpłatność  za  pobyt i żywienie dziecka

będzie realizowana tylko w formie bezgotówkowej.

Odpłatności można dokonywać przelewem na konto przedszkola, które zostało przesłane sms-em.

Nr konta : BANK PEKAO S.A.  55 1240 2294 1111 0010 7114 7564 

Odpłatność należy uregulować do 20-go danego miesiąca.

Prosimy o dokładne wypełnianie przelewów i terminowe wpłaty.

Odpłatność można dokonać  za pośrednictwem: Banku, Poczty Polskiej  lub punktu kasowego.

 

 

Leave a Reply

Szukaj
Archiwa