Wyniki rekrutacji

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych

na rok szkolny 2020/2021 do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni dostępnem pod LINKIEM

Lista dzieci nie biorących udziału w rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Bochni

UWAGA!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli w terminie od 30 marca do 03 kwietnia 2020r. do godziny 15.00 w formie elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie) na adres e-mail przedszkola –  przedszkole@przedszkole6.bochnia.org lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy bramce przedszkola.

Do pobrania: 

potwierdzenie woli /Word/

potwierdzenie woli /PDF/

 

 

Brak przesłania potwierdzenia woli w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 

Leave a Reply

Szukaj