Rekrutacja

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2014/2015 będzie odbywać się w okresie od 03 marca do 31 marca 2014r. (dotyczy dzieci po raz pierwszy ubiegających się o miejsce w przedszkolu).
W tym okresie należy pobrać z placówki karę zgłoszeń i dołączyć stosowne oświadczenia. Dokładane informację na temat rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej w najbliższych dniach oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

Leave a Reply

Szukaj