OGŁOSZENIE DYREKTORA

 

Pragniemy przypomnieć, iż Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

 

Informujemy, że w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, Rodzice zobowiązani są do przedłożenia u wychowawcy lub dyrektora,  zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 

Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi

wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.

 

Dyrektor MP6

mgr Maria Rumak

Leave a Reply

Szukaj